Par Nozare.lv
Biznesa portāls Nozare.lv ir nacionālās informācijas aģentūras LETA informācijas pakalpojums, kurā, apvienojot LETA speciālistu zināšanas un pieredzi operatīvās un analītiskās informācijas sagatavošanā, vienkopus tiešsaistes režīmā pieejama aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija.

Nozare.lv klientiem, atkarībā no izvēlētā, pakalpojuma komplekta, piedāvājam sadaļas:

  Biznesa ziņas – ikdienu vairāk nekā 150 aktuālās Latvijas biznesa ziņas;
  Uzņēmumu jaunumi – uzņēmumu informatīvie paziņojumi, aktuālie piedāvājumi, iespēja ievietot sava uzņēmuma jaunumus;
  Iepirkumu datu bāze – aktuālākā informācija par iepirkumiem, izsolēm un to rezultātiem, kas tiek apkopoti no Iepirkumu uzraudzības biroja, valsts un pašvaldību iestāžu mājas lapām, Latvijas Vēstneša, nacionālās un reģionālās preses, kā arī Eiropas Savienības struktūru, NATO un Eiropas Aizsardzības aģentūras pasūtījumi;
  Atbalsts uzņēmumiem - sadaļā vienkopus publicēta informācija par uzņēmējiem pieejamajām atbalsta programmām, ES fondiem, kā arī lasāma Latvijas uzņēmumu pieredze finansējuma apguvē;
  Viedokļi un intervijas – ik dienu sadaļā lasāmas aktuālās intervijas ar viedokļu līderiem un nozares ekspertu diskusijas;
  Uzņēmumu datu bāze - datu bāzē iekļauta informācija par dažādu nozaru lielākajiem un nozīmīgākajiem uzņēmumiem – uzņēmumu kontaktinformācija, darbības sfēras un apraksts, kā arī iepriekšējo gadu finanšu rezultāti;
  Nozares – aktuālākā nozaru informācija: ziņas, publikācijas un statistikas radītāji, notikumi, konkursi un izsoles, likumdošana, kas sadalītas 23 biznesa un sociālpolitikas nozarēs;
Biznesa informācija, kas pieejama Nozare.lv palīdz uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem būt informētiem gan par savu, gan apkārtējo biznesa vidi, kas ietekmē uzņēmuma veiksmīgu darbību, attīstību un konkurētspēju.

Jūsu ieguvumi:

  Sistamatizēta biznesa informācija vienkopus;
  Objektīvs un uzticams ziņu atspoguļojums no pirmavota;
  Daudzveidīgs informācijas klāsts par katras nozares aktualitātēm;
  Jaunākie ekspertu komentāri, prognozes un statistika;
  Laika un naudas ekonomija;
  Pieeja jaunākajai informācijai jebkurā laikā tiešsaistes režīmā;
  Iespēja piedalīties Nozare.lv satura veidošanā.

Nozare.lv – pirmie par svarīgāko biznesā!