Publicēta: 13:08 18. oktobris, 2019

Rēķinot pēc ES metodēm, Latvijā valsts budžetā pērn bija deficīts 0,7% apmērā no IKP

Rīga, 18.okt., LETA. Pagājušajā gadā, rēķinot atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) metodoloģijai, Latvijas valsts budžetā bija deficīts 214,3 miljoni eiro jeb 0,7% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), liecina Centrālās statistikas pārvaldes piektdien publicētie jaunākie dati par valsts budžeta deficīta un valsts parāda notifikācijas rezultātiem.

Savukārt vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pagājušajā gadā veidoja 10,601 miljardu eiro jeb 36,4% no IKP. Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, palielinājās par 248,2 miljoniem eiro jeb 2,4%.

Statistikas pārvaldē norādīja, ka salīdzinājumā ar Finanšu ministrijas gada pārskatā norādītajiem naudas plūsmas datiem, kur 2018.gadā konsolidētā kopbudžeta deficīts bija 215,4 miljoni eiro, atbilstoši EKS 2010 metodoloģiskajām prasībām Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātais budžeta deficīts ir par 1,1 miljonu eiro mazāks.

Ievērojot EKS 2010 metodoloģiskās prasības, veiktas korekcijas, no valdības sektora bilances izslēdzot finanšu darījumus, kā arī neitralizēta Eiropas Savienības (ES) fondu ietekme un iekļauti uz vispārējās valdības sektoru pārklasificēto kapitālsabiedrību dati. Bez tam precizētas arī prasības pret debitoriem un saistības pret kreditoriem.

Iepriekš publicētie vispārējās valdības sektora dati koriģēti, ņemot vērā ES statistikas biroja "Eurostat" rekomendācijas - korekcijas skar valsts un pašvaldību ieguldījumus uzņēmumos no 2015. līdz 2017.gadam, kā arī parāda pārklasifikāciju 2017.gadā. Bez tam precizēta ES fondu korekcija pašvaldībām 2017. un 2018.gadā.

2019.gada oktobra notifikācijas aprēķinos izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts sociālās, apdrošināšanas aģentūras, Centrālās statistikas pārvaldes, Rīgas domes, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un ārvalstu fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu dati.

Informāciju par visu ES dalībvalstu 2019.gada oktobra notifikācijas rezultātiem "Eurostat" publicēs 21.oktobrī.

Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai divas reizes gadā - līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim. Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, proti, plānotā un faktiskā vispārējās valdības budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3% un valdības parāda attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60%.

https://infogram.com/visparejas-valdibas-budzeta-deficitsparpalikums-miljonos-eiro-1ggk2694lo7k2n0?live

  • LETA