Publicēta: 12:09 26. jūlijs, 2020

Rosina atvieglot ogļūdeņražu meklēšanu un ieguvi

Rīga, 26.jūl., LETA. Ekonomikas ministrija (EM) rosina samazināt administratīvo slogu ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves regulējumā.

Ministrija izstrādājusi Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumu projektu, kura mērķis ir izpildīt likumā "Par zemes dzīlēm" ietverto deleģējumu - noteikt ogļūdeņražu licenču laukumus, nosacījumus ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licences saņemšanai, tās izsniegšanas un izmantošanas uzraudzības kārtību, kā arī licences anulēšanas nosacījumus. 

EM norāda, ka ar jauno noteikumu projektu iecerēts samazināt administratīvo slogu komersantiem un valsts pārvaldei, kā arī stiprināt kontroli, piešķirot papildus tiesības kontrolējošajām iestādēm un nosakot licences darbības, kontroles, apturēšanas un atcelšanas kārtību, lai operatīvi reaģētu uz pārkāpumiem ogļūdeņražu izpētē un ieguvē.

No jaunā regulēja izriet, ka ietekmes uz vidi novērtējumu, kas saistīts ar ogļūdeņražu urbumu ierīkošanu, komersants varēs sākt pirms licences laukuma noteikšanas. 

"Tādējādi jau sākotnēji licences laukumā būs noteiktas un netiks iekļautas teritorijas, kurās nebūs iespējams veikt ogļūdeņražu izpēti vai ieguvi, kā arī varēs notikt veiksmīgāka pāreja no eksperimentālās ieguves uz komerciālo ieguvi, attiecīgi ekonomējot komersanta laiku," skaidroja ministrijā.

Patlaban spēkā esošais regulējums paredz, ka ietekmes uz vidi procedūru iespējams sākt tikai tad, kad saņemta ogļūdeņražu izpētes un ieguves licence.

Tāpat jaunajā regulējumā vienkāršota kārtība, lai iegūtu licenci ogļūdeņražu meklēšanai jūrā vai publiskas personas zemēs. Plānots atcelt konkursu licences iegūšanai un noteikt paziņošanas kārtību, kad komersanti var pieteikties uz konkrēto licences laukuma ogļūdeņražu meklēšanai.

Patlaban minētais noteikumu projekts ir saskaņošanas procesā. Gala lēmumu par to pieņems Ministru kabinets.

  • LETA