Publicēta: 12:32 14. maijs, 2024

Meža nozares produkcijas eksports, imports un procentuālās izmaiņas pret iepriekšējo gadu (no gada sākuma)