Publicēta: 17:00 19. janvāris, 2023

Meža nozares produkcijas eksports, imports un procentuālās izmaiņas pret iepriekšējo gadu (no gada sākuma)