Publicēta: 14:17 12. jūlijs, 2022

Meža nozares produkcijas eksports, imports un procentuālās izmaiņas pret iepriekšējo gadu (no gada sākuma)