Publicēta: 15:39 16. maijs, 2022

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms (faktiskās cenas)