Publicēta: 16:02 18. marts, 2024

Nodarbināto skaits un vidējā alga ūdens apgādē, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā