Publicēta: 14:03 16. jūnijs, 2022

Nodarbināto skaits un vidējā alga ūdens apgādē, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā