Publicēta: 13:52 31. maijs, 2024

Iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās informācijas un komunikāciju pakalpojumos