Publicēta: 12:35 1. septembris, 2023

Latvijas maksājumu bilances kārtējo maksājumu konta pārpalikums/deficīts