Publicēta: 17:48 5. augusts, 2022

Konkursa rezultāti: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem - Grozījumi

Virs ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēšanas datums: 05/08/2022

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde , 90000027165

Pasta adrese

Stabu ielā 89

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1009

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersona

Nauris Ozoliņš

Tālruņa numurs

67290280

Faksa numurs

67278697

E-pasta adrese

ievp@ievp.gov.lv

Tīmekļvietnes adreses

Vispārējā tīmekļvietnes adrese (norādīt tīmekļvietnes adresi): http://www.ievp.gov.lv

Pircēja profila adrese (norādīt tīmekļvietnes adresi): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/395

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
55322000-3
 

II.1.3) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Jelgavas cietumā


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
55322000-3
 

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods

LV00

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ieslodzījuma vietu pārvaldes Jelgavas cietums


II.2.4) Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī: (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Jelgavas cietumā, izmantojot ieslodzījuma vietās esošās telpas un telpās Pasūtītāja esošās iekārtas

II.2.5) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos: 24 vai dienās 0 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:


II.2.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 III IEDAĻA. Procedūra

III.1. Administratīvā informācija

III.1.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

IeVP 2018/52

III.1.2) Paziņojuma par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēšanas datums un reģistrācijas numurs

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV: 2021/S 110-289876
Paziņojuma publicēšanas datums OV: 09/06/2021 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.: 5

Daļas Nr.: 5

IV.1. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

IV.1.1) Līguma noslēgšanas datums:

02/06/2021 (dd/mm/gggg)

IV.1.2) Infomācija par piedāvājumiem

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.1.3) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "ALEKS UN V", 40003357396

Pasta adrese

Līvciema iela 49-116

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1058

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29632633

Faksa numurs

 

E-pasts

office@saules-virtuve.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā tīmekļvietnes adrese:

 

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.1.4) Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (līguma noslēgšanas brīdī; bez PVN, tikai cipariem)

Kopējā līgumcena: 302916.42 Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Paziņojuma nosūtīšanas datums publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 03/08/2022

V.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

 

V.3. Iesniegumu izskatīšana

V.3.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā tīmekļvietnes adrese (norādīt tīmekļvietnes adresi):

http://www.iub.gov.lv

V.3.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:

V.3.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā tīmekļvietnes adrese (norādīt tīmekļvietnes adresi):

http://www.iub.gov.lv

VI IEDAĻA: Izmaiņas līgumā

VI.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

VI.1.1) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
55322000-3
 

VI.1.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
   

VI.1.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Republika


VI.1.4) Iepirkuma apraksts: (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Jelgavas cietumā

VI.1.5) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos: 13 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:


VI.1.6) Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (bez PVN, tikai cipariem)

Kopējā līgumcena: 302916.42 Valūta: EUR

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

VI.1.7) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "ALEKS UN V", 40003357396

Pasta adrese

Līvciema iela 49-116

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1058

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29632633

Faksa numurs

 

E-pasts

office@saules-virtuve.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā tīmekļvietnes adrese (norādīt tīmekļvietnes adresi):

 

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

VI.2. Informācija par izmaiņām

VI.2.1) Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

LĪGUMS Nr.P-1--2021-00886"Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ieslodzītajiem Jelgavas cietumā"noslēgts(02.06.2021.)par iepirkuma 5.daļu:(CPV kods:55322000-3)-302 916,42 EUR.Pamatojoties uz Līguma 9.1.punktu, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 61.p. trešās daļu 3.p. noslēgta Vienošanās Nr.2. Līguma 4.1.punktā minētā paredzamā Līguma kopējā summa par laicīgi un kvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu un ar Pakalpojuma saistītiem izdevumiem tiek kompensēta no kopējās līgumcenas un netiek paaugstināta.

VI.2.2) Izmaiņu iemesli

image Nepieciešami sākotnējā uzvarējušā pretendenta veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes.
Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē uzvarējušā pretendenta maiņu:

image Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīgs pasūtītājs nevarēja paredzēt.
To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:
Pamatojoties uz Izpildītāja -pamatojoties uz Izpildītāja 2022. gada 15. februāra vēstuli Nr.027/22 "Par pakalpojuma sniegšanas izmaksu izmaiņām, ņemot vērā elektroenerģijas un apkures sadārdzinājumu"; ievērojot to, ka Pasūtītājam ēdināšanas pakalpojums ieslodzītajiem ir jānodrošina noteiktajā apjomā un kvalitātē; Pasūtītājs apņemas kompensēt elektroenerģijas un dabasgāzes izmaksas Izpildītājam, saskaņā ar kompensēšanas metodiku par pārskata periodu, kas pievienota kā šīs Vienošanās Nr.2 pielikums 5.daļa Jelgavas cietums.

VI.2.3) Cenas pieaugums

Atjauninātā kopējā līgumcena bez PVN pirms izmaiņām (ņemot vērā iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus): 302916.42 Valūta: EUR

Kopējā līgumcena bez PVN pēc izmaiņām: 302916.42 Valūta: EUR


  • Iepirkumu uzraudzības birojs