Publicēta: 15:23 25. augusts, 2023

Datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistītu darbību uzņēmējdarbības finanšu rādītāji