Publicēta: 14:47 31. maijs, 2024

Datorprogrammēšanas, konsultēšanas un saistītu darbību uzņēmējdarbības finanšu rādītāji