Publicēta: 16:40 18. maijs, 2023

Kopējais zāļu apgrozījums un viena zāļu iepakojuma vidējā cena