Publicēta: 14:33 27. jūlijs, 2022

Reģistrēto vieglo automobiļu sadalījums pēc vecuma gada beigās