Publicēta: 16:26 9. februāris, 2024

Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms (faktiskās cenas)