Publicēta: 18:01 17. maijs, 2023

Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām