Publicēta: 15:30 29. septembris, 2023

Iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās informācijas un komunikāciju pakalpojumos