Publicēta: 13:53 31. maijs, 2024

Iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās lauksaimniecībā, mežsaimniecība un zivsaimniecībā