Publicēta: 15:33 29. septembris, 2023

Iekšzemes kopprodukts faktiskajās cenās lauksaimniecībā, mežsaimniecība un zivsaimniecībā